Posted in Âm nhạc, Tản mạn

Người có câu chuyện thì đâu đâu cũng là hồi ức

Bình luận